İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Hatırlanacağı üzere, iş sözleşmelerinin, işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu yasak 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu süre içerisinde işten çıkarma olması durumunda personel başına 2.943,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ücretsiz izne ayrılan personeller için 17.01.2021 tarihine kadar günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilmeye devam edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi