KDV İNDİRİMİ HK.

Sayın Müşterilerimiz; 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre bazı mal ve hizmet teslimlerinde yapılan KDV İndirimleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 31 Mayıs 2021 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır. a) İş yeri kiralama hizmeti b) Kon…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Hatırlanacağı üzere, iş sözleşmelerinin, işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu yasak 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde işten çıka…

E-SMM HAKKINDA

Sayın Serbest Meslek Mensupları; 01.06.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak E-SMM geçilecektir. Önceden kağıt ortamında düzenlediğimiz Meslek Makbuzları artık elektronik ortamda düzenlenecektir. Bununla ilgili öncelikle eğer yoksa bir elektronik imza (e-imza) temin etmeniz gerekmektedir. Aşağıda adım adım örnek videolarla birlikte E-SMM başvur…

SGK ÖDEMELERİN ERTELEME!!

Sayın Müşterilerimiz, Korona Virüs nedeniyle, aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan firmaların mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu firmaların SGK ödemelerinde ertelemeler yapılmıştır. • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere (Tüm şahıs firmaları) • Korona …

İŞTEN ÇIKARMAMA VE ÜCRETSİZ İZİNLER HK.

17.04.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile çalışan personeller için “İşten çıkarma - ücretsiz izne ayır” kuralı getirilmiştir. 3 ay süreyle geçerli olmak üzere personellerin işten çıkarılmaları yasaklanmıştır. Bu süre içerisinde işten çıkarma olması durumunda personel başına 2.943,00 TL ceza kesilecektir. Sağlık veya ahlak ve iyi…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi