İŞTEN ÇIKARMAMA VE ÜCRETSİZ İZİNLER HK.

17.04.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile çalışan personeller için “İşten çıkarma - ücretsiz izne ayır” kuralı getirilmiştir.

3 ay süreyle geçerli olmak üzere personellerin işten çıkarılmaları yasaklanmıştır. Bu süre içerisinde işten çıkarma olması durumunda personel başına 2.943,00 TL ceza kesilecektir.

Sağlık veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer haller nedeniyle işveren iş akdini tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Üç aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini fesih hakkı vermeyecektir.

Ücretsiz izne ayrılan personeller için günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. Buna göre Net gelir desteği 1.168,30 TL olacaktır.

Ücret desteğinden faydalanabilecek personeller;

- 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi devam ederken ücretsiz izne ayrılanlar

- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanlar

- Emekli aylığı almayanlar

Olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi